Експертна оценка на недвижими имоти

Оценители.нет
2008 © Всички права запазени.

 

 

Оценители.нет Експертна оценка на недвижими имоти

НОВИНИ

<< назад

10/02/2010

Учредиха втора камара на оценителите

В България вече има две камари на оценители. Едната - създадената през март Камара на независимите оценители, е учредена съгласно закон, с вменени отговорни функции по него – тя издава лицензите на новите оценители и е органът, който трябва да регулира оценителската професия.

 

Другата – новоучредената от 18 компании Камара на професионалните оценители, има за цел да подпомогне дейността на професионалните оценители у нас, създавайки условия за внедряване и прилагане на европейски и международни стандарти и въвеждането на най-добри практики. Тя ще предлага обучения всеки месец за повишаване на квалификацията на вече лицензираните оценители, обясниха на пресконференция днес от управителния й съвет.

 

Между двете камари няма конфликт, дори напротив – редовно се провеждат срещи между тях, а причината за съществуването на две камари може да се търси в различните им приоритети, поясниха от камарата.

 

Определено е необходимо повишаване на квалификацията на вече лицензираните оценители, посочиха от камарата. Обучителни курсове започват още през 1992 г. (към Агенцията за приватизация), като продължителността на обучение е от 30 до 100 академични часа. „Не може за няколко дни човек да придобие опита и вещината, за да направи качествена оценка", коментираха от камарата. Един от възникналите по-късно проблеми е, че хората са обучени по различни школи, между които има разминавания.

 

След придобиването на лиценз много малка част от оценителите продължават да повишават своята квалификация, като например поръчват литература от чужбина, допълниха от новата камара.

 

Оценителят е консултант, той дава съвет коя е най-точната пазарна стойност на определен актив, а решението на каква цена ще се осъществи дадена сделка е на страните по сделката, обясниха още от камарата днес.

 

Оценителите не цитираха граници, в които варират хонорарите им, но направиха коментар, че по-голямата част от оценката е свързана с труда на екипа, който работи по нея и за да може да се поддържа висок професионализъм на този екип, „е нужно инвестиране в хората". От камарата казаха още, че вече са започнали срещи с някои държавни органи, защото часовите ставки далеч не отразяват реалната стойност, но ще отнеме много време да се променят.

 

Оценителството в България е застаряваща професия. Причината за това, е че Агенцията за приватизация спря да лицензира за дълго време и много от хората с лиценз се пенсионираха, допълниха от камарата.

 

„Действително оценителството е субективен бизнес. В ситуации като днешната с висока степен на несигурност получаването на обективна оценка означава да се включат по-различни екипи, да се привлече правилната експертиза", коментираха още от камарата.

 

Заради динамиката на пазарите през последните две години хората и компаниите се колебаят за реалната стойност на активите си, което ги кара все по-често да търсят професионалната помощ на лицензираните оценители, отчитат още от камарата.

 

Най-добрите практики в света са базирани на Международните оценителски стандарти (IVS), Европейските стандарти (Tegova), Стандартите на Royal Institute of Chartered Surveyors и Стандартите на професионалната оценителска практика (USPAP). С изключение на Стандартите за бизнес оценяване, част от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните сделки, както и реда за лицензиране на оценители, в България няма и не е имало стандарти за оценяване, особено в частта оценка на недвижими имоти - най-разпространените през последните години видове оценка, съобщиха още от камарата.

 

Източник: Investor.bg

Заявка за оценка на имот Стани партньор Спечели пари