Експертна оценка на недвижими имоти

Оценители.нет
2008 © Всички права запазени.

 

 

Оценители.нет Експертна оценка на недвижими имоти

НОВИНИ

<< назад

28/11/2010

Разрешителните за строеж на жилища и офиси намаляват

Разрешителните за строеж на жилища и офиси намаляват през третото тримесечие на годината спрямо предходното, но се увеличават тези за заводи. Най-активно продължава да бъде строителството в столицата, Софийска област, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През периода юли - септември общините са издали разрешителни за строеж на 1311 жилищни сгради с 3405 жилища в тях. Разгъната им застроена площ е 443 743 кв.м. Спрямо предходното тримесечие строителните разрешения за жилищни сгради са намалели с 9.0%, на жилищата в тях - с 13.4%, а застроената им площ е по-малко с 12.8%. На годишна база понижението е с 26.5% за сградите и с 34.6% за жилищата в тях. 

Най-активно продължава да бъде строителството на жилища в столицата и големите градове - Пловдив, Варна и Бургас, показват още данните на НСИ. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в София (180), Пловдив (128), Софийска област (124), Варна (120) и Бургас (101). Най-много жилища предстои да бъдат започнати в столицата (617), Варна (597), Благоевград (371), Бургас (308) и Пловдив (295).

Реално строителство е заапочнато на 757 жилищни сгради с 2260 жилища в тях, с разгърната застроена площ от 269 794 кв. м, показват данните на НСИ. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 3.6%, но нарастват броя на жилищата в тях с 24.8% и застроената им площ с 5.4%. 
 
Издадените разрешения за строеж на офиси са за 56 сгради с разгърната застроена площ от 35 108 кв.м, което е по-малко от квадратурата на най-големия търговски център в София - The Mall (60 000 кв.м). Намалението спрямо предходното тримесечие е 3.4% за броя сгради и 4.3% за РЗП. На годишна база разрешителните за строеж на административните сгради намаляват с една трета (33.3%). През третото тримесечие на 2010 г. реално е започнало изграждането на 29 административни сгради с разгърната застроена площ от 18 144 кв.м. Това е с 19.4% по-малко като брой спрямо предходното тримесечие, но има ръст в застроената им площ с 1%.

Ръст спрямо предходното тримесечие е отчетено единствено в издадените разрешения за строеж на други сгради с 3.6% като брой и 4.5% като разгъната застроена площ. През периода юли - септември са издадени 1213 броя разрешения за строителство на други сгради с разгъната застроена площ от 589 953 кв.м. В тази категория попадат всички видове сгради, предназначени за производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, както и болници и хотели. На годишна база обаче броят на издадените разрешения пада с 5.9%. 

През третото тримесечие е започнато строителството на 514 заводи, болници и хотели с разгърната застроена площ от 260 975 кв.м. Това е намаление с 5.7% като брой спрямо предходното тримесечие, но застроената им площ се увеличава с 31.7%.
Най-много нови сгради се строят в областите: Варна - 95 жилищни и 36 други сгради, София - 89 жилищни и 19 други сгради, Софийска област - 82 жилищни и 19 други сгради, Стара Загора - 50 жилищни, 7 административни и 29 други сгради.

 

Източник: в.Дневник

Заявка за оценка на имот Стани партньор Спечели пари