Експертна оценка на недвижими имоти

Оценители.нет
2008 © Всички права запазени.

 

 

Оценители.нет Експертна оценка на недвижими имоти

НОВИНИ

<< назад

22/06/2011

До 10 години фиксирана лихва за ипотечни кредити

Пазарът на ипотечно кредитиране продължава да търси начини за възстановяване от кризата. Досега банките масово предлагаха фиксирана лихва за първата една или две години от периода, за който е взет заема. През последния месец вече сме свидетели на предложения, при които лихвения процент е фиксиран за 7, дори за 10 години.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Фиксираните лихви за първата година се движат най-често в границите от 5.25% до 6.25%, а фиксираните лихви за по-дълги периоди – от 6.35% до 7.20%. Фиксираните лихви за първата година са по-скоро маркетингов инструмент, а тези за по-дълъг период се избират от клиенти, търсещи дългосрочна стабилност на разходите им по кредита. Изборът между продукт с фиксирана лихва или такъв с плаваща лихва за целия срок е много индивидуален и трябва да се прави след добра оценка на всички параметри на двата типа кредити и личните финансови възможности на клиента”, коментират експертите на „КредитЦентър”.                                                                                                                                 

През месец май се наблюдава ръст на изтеглените ипотечни кредити в три от най-големи български града – София, Пловдив и Бургас. „Това се дължи и на увеличения процент на финансиране на сделките. Миграцията към големите градове и нарастването на населението в тях ще е все по-определяща за процесите в сектора на недвижимите имоти и в бъдеще. Търсенето на жилища в големите градове, където населението се увеличава, няма как да спре. Същевременно, в по-малките населени места, търсенето на жилищно кредитиране ще остава ограничено”, коментира още Тихомир Тошев, изпълнителен директор на „КредитЦентър”.                       

Средният размер на изтеглените ипотечни заеми през месец май е 36 860 EUR. Най-активни остават потребителите на възраст между 26 г. и 35 г., които през месец май са 47.3% от всички кредитополучатели. На второ място са тези от 36 г. до 45 г. (34.1%). Намалява делът на кредитополучателите в най-ниския сегмент – от 10 000 до 30 000 EUR. През месец май те са били 40.2% спрямо 41.8% през април. Най-предпочитани са отново ипотечните заеми между 30 000 и 50 000 EUR (43,9%). След тях се нареждат тези между 10 000 и 30 000 EUR, следвани от кредитите в диапазона от 50 000 до 70 000 EUR (11,8%).                                                                                            

Основната част от клиентите (86.5% от всички изтеглили ипотечен заем) са с месечен доход от 1500 лв. до 2500 лв. Кредитополучателите с доход на домакинство до 1500 лв. са 8,.8% от общия брой.
 

Източник: imot.bg

Заявка за оценка на имот Стани партньор Спечели пари