Oceniteli.net

Земеделски земи

Имате нужда от оценка?

Оценители.нет предоставя експертни оценки на земеделски земи, съобразени с вашите нужди. Процесът се състои от три лесни стъпки:

ЗАЯВКА ЗА ОЦЕНКА

Подайте заявка за оценка като попълните нашия онлайн формуляр и ще се свържем с вас по имейл или телефон

ОГЛЕД

Член на нашия екип ще посети недвижимия имот, земеделската земя или съоръжението, за да направи оглед

ИЗГОТЯВНЕ НА ДОКЛАД

Ще получите доклад с експертната оценка на стойността на вашия обект, съобразен с вашите нужди

Видове оценявани имоти

Цели на оценката

Счетоводни нужди

При преоценка на недвижими имоти в баланса на предприятия и фирми, съгласно Закона за счетоводството

Учредяване на вещни права

При оценка на право на строеж, идеални или реални части от имоти, за нуждите на строителни предприемачи

Принудително изпълнение

За определяне на ликвидационната стойност на имоти, подлежащи на публична продажба чрез съдия-изпълнител

Съдебни спорове

За определяне на пазарната стойност на имоти, обект на съдебни спорове или други съдебни производства

Застраховка на имоти

При определяне на застрахователната стойност на недвижими и земеделски имоти при застрахователни сделки

Инвестиционен проект

При експертна оценка на терени с потенциал за бъдещо застрояване и развитие

Наемане на имот

При оценка на реалната наемна стойност на имота, в зависимост от условията на договора за наем

Покупка на имот

При определяне на реалната пазарна цена на имота, който планирате да закупите

Делба на
имоти

За оценка на идеални части на имоти при съдебна или доброволна делба между съсобственици

Лични
нужди

Когато имате нужда да познавате точната цена на своя имот или земеделска земя

Други видове оценки

chuttersnap-pJmx9oitvj4-unsplash

Оценки на недвижими имоти

Жилищни сгради, къщи, офиси, магазини, складове, промишлени бази и други

jake-nebov-MjZFlT94pok-unsplash

Оценки на машини и съоръжения

Моторни превозни средства, строителна техника, селскостопански машини и други

Имате нужда от експертна оценка?